ეს არის აგრონავტი

რა არის
აგრონავტი ?

აგრონავტი არის ონლაინ პლატფორმა აგროპრენუარებისთვის/ფერმებისთვის რომელიც ეხმარება მათ აგრობიზნესის დაგეგმვასა და მართვაში, საბაზრო ტრენდების გათვალისწინებით მაქსიმალური მოგების მისაღებად 

ჩვენი ისტორია

აგრონავტის ისტორია

პირველი იდეა მოვიდა იქიდან, როდესაც დავიწყეთ ფერმერთა ასოციაციაში ფიქრი
თუ როგორ შეიძლებოდა ახალგაზრდების უფრო ჩართულობა 21-ე საუკუნეში და მათ
შორის ციფრულ სამყაროში რა იქნებოდა მათთვის მიმზიდველი, მივხვდით რომ
ყველაზე კარგი იქნებოდა მობილური აპლიკაციის შექმნა. აპლიკაცია, რომელიც მათ
მიაწვდიდა ყველა იმ ინფორმაციას რაც თავიანთი ბიზნესის დაგეგმვისთვის
იქნებოდა კარგი, ამავდროულად გაათანამედროვებდა სოფლის მეურნეობას და
ახალგაზრდებს გაუჩენდა იმ განცდას რომ სოფლის მეურნეობაც არაფრით არ
ჩამოუვარდება სხვა სექტორებს სადაც მსგავსი აპლიკაციები არის შექმნილი.
შესაბამისად ეს იყო აპლიკაციის შექმნის მიზეზი.

აგროთამაში

გადმოწერეთ Google Play -დან :

გადმოწერეთ App Store -დან :