საგრანტო კონკურსი სადემონსტრაცო ფერმების მშენებლობის წახალისების მიზნით

პროქტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში – SQIL” აცხადებს საგრანტო კონკურს სადემონსტრაცო ფერმების მშენებლობის წახალისების მიზნით.

პროქტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში – SQIL” საგრანტო კონკურსის მიზანია სადემონსტრაციო, ინდუსტრიული სარძეო ფერმების მშენებლობის წახალისება SQIL პროექტის ფარგლებში შემუშავებელი 30, 50, 60 და 100 სულიანი თანამედროვე ფერმის ნახაზების გამოყენებით.

ქვემოთ არსებულ ბმულებში მოცემულია შესაბამისი რაოდენობის საქონლის (30, 50, 60 და 100 სული) სარძეო ფერმის მზა ნახაზები (არქიტექტორული და კონსტრუქციული ნაწილი) და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა.

პროექტს “ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში – SQIL” ანხორციელებს ამერიკული ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37 საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოსაწერი ფაილები :

30 სულიანი სადგომი

50 სულიანი სადგომი

60 სულიანი სადგომი

100 სულიანი სადგომი