Author name: Ilia Trapaidze

ტკიპების უარყოფითი ეფექტი და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები

ტკიპა ფართოდ გავრცელებული ობობასნაირთა რიგის მცირე ზომის (0,1-იდან 30 მმ-მდე) ფეხსახსრიანი ცხოველია.  ბინადრობენ როგორც ხმელეთზე, ისე ზღვასა და მტკნარ წყალში. მტაცებელი და მცენარეული ტკიპები ბინადრობენ ნიადაგში, ტყის საფენში, მცენარეებზე, ცხოველთა ბუდეებში; იქსოდური, არგასული და ზოგი გამაზოიდური ტკიპა ტრანსმისიული დაავადებების (ენცეფალტის, ციებ-ცხელების) გამომწვევთა გადამტანია; ბეღლის ანუ აკაროიდული ტკიპები სპობენ მარცვალს და სხვა პროდუქტებს; გალიანი, აბლაბუდიანი ტკიპები ზიანს აყენებენ მცენარეებს; მუნის […]

ტკიპების უარყოფითი ეფექტი და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები Read More »

ლურჯი მოცვი

ტრადიციულ სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირებამ ახალი, პერსპექტიული მიმართულება „AgriTech” წარმოშვა. აგრიტექი – ხელს უწყობს წარმოების, მართვის და სხვა მნიშვნელოვანი პროცესების გამარტივებასა და განვითარებას, მათ შორის ლურჯი მოცვის წარმოებაშიც. ლურჯი მოცვი, სასიამოვნო გემოს გარდა სავსეა აუცილებელი საკვები ნივთიერებებით, რომლებიც მის სტატუსს ამყარებენ, როგორც “სუპერ საკვები”, თუმცა ლურჯი მოცვისმოყვანა გამოწვევების გარეშე შეუძლებელია, მათი მაღალი მგრძნობელობის გამო გარემო პირობებისა და დაავადებების მიმართ. AgriTech მიმართულებაგამოწვევების ინოვაციური გადაწყვეტაა თანამედროვე მსოფლიოში, რომელიცპროდუქტიულობას ზრდის და  რესურსების სწორად გამოყენებას უწყობს ხელს. ზუსტი მეურნეობა ზუსტი მეურნეობა, AgriTech-ის ქვეჯგუფი, ეყრდნობა GPS და IoT ტექნოლოგიებსმოსავლის ზრდის მონიტორინგისა და ოპტიმიზაციისთვის. ზუსტ სენსორებსშეუძლიათ გაზომონ სხვადასხვა გარემოს პარამეტრები, როგორიცაა ნიადაგისტენიანობა, სინათლის ინტენსივობა, pH დონე და ტემპერატურა, რომლებიცკრიტიკულია მოცვის მეურნეობისთვის. შეგროვებული მონაცემები შეიძლებაგაანალიზდეს, რათა მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მორწყვის, განაყოფიერებისა და მავნებლების მართვის შესახებ. მაგალითად, ზუსტი სარწყავი სისტემები შეიძლება იყოს დაპროგრამებული, რათაწყალი მიაწოდოს მოცვის კულტურებს ზუსტად იმ დროსა და სიჩქარეზე როცა საჭიროა. ეს არა მხოლოდ დაზოგავს წყალს, არამედ უზრუნველყოფს მცენარეებისსწორ ჰიდრატაციას, რაც მათი ზრდის გადამწყვეტი ასპექტია. ანალოგიურად, ნიადაგის სიჯანსაღის მონიტორინგი და შენარჩუნება შესაძლებელია სასუქის ზუსტიშეტანის გზით, რაც ხელს უწყობს უფრო ჯანსაღი, მაღალმოსავლიანი ლურჯი მოცვის ზრდას. ხელოვნური ინტელექტი ხელოვნური ინტელექტის (AI), ალგორითმებს მნიშვნელოვანი როლი აქვს მოცვისმეურნეობაში. ეს ტექნოლოგიები გამოიყენება დრონებისა და თანამგზავრების მიერშეგროვებული მონაცემების გასაანალიზებლად, დაავადებებისა

ლურჯი მოცვი Read More »

თანამედროვე ტექნოლოგიები მეთევზეობაში

დღეს, სასურსათო უსაფრთხოება გლობალურ პრობლემად სახელდება და აგრო სექტორის ყველა მიმართულება სასურსათო უზრუნველყოფისთვის მნიშვნელოვანია. ინტერესი ცილოვანი პროდუქტების წარმოების მიზნით სულ უფრო მატულობს, ამიტომ მეთევზოების ტექნოლოგიურ ჭრილში მიმოხილვა სიახლეს წარმოადგენს. მეთევზეობა ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დარგია აგროსექტორში, განსაკუთრებით კი მდგრადი მიმართულებები: აკვაკულტურა, შუალედური პროდუქტის წარმოება და პროცესში ტექნოლოგიური და ინოვაციური მეთოდების გამოყენება. მეთევზეობის განვითარებისთვის საჭიროა წყალქვეშა

თანამედროვე ტექნოლოგიები მეთევზეობაში Read More »

აგრიტექ სტარტაპები და აგროსექტორის მომავალი

შესავალიაგრარული სექტორი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ძირითადიმიმართულებაა. მოსახლეობის ზრდასთან და ბუნებრივი რესურსებისკლებასთან ერთად, აუცილებელი გახდა ინოვაციური გადაწყვეტილებებისპოვნა და დანერგვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდისა დაგარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით. სწორედ აქ ჩნდება აგრიტექმიმართულებით სტარტაპები, რომლებიც იყენებენ თანამედროვე და ციფრულტექნოლოგიებს, სოფლის მეურნეობაში რევოლუციის მოსახდენად. ამ ბლოგშიჩვენ შემოგთავაზებთ ყველაზე პერსპექტიულ აგრიტექ სტარტაპებსსაერთაშორისო დონეზე, რომლებიც სრულიად ცვლიან ტრადიციულ სექტორს. Bowery FarmingBowery

აგრიტექ სტარტაპები და აგროსექტორის მომავალი Read More »

აგრიტექი და ხელოვნური ინტელექტი

აგრარული ტექნოლოგია, იგივე აგრიტექი სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სწრაფად ვითარდება. აგრიტექის ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური, გამორჩეული და მნიშვნელოვანი მხარე ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენებაა. AI გულისხმობს კომპიუტერული სისტემების განვითარებას, რათა მათ შეასრულონ ისეთი დავალებები, რომლებიც, როგორც წესი, ადამიანის ინტელექტუალურ უნარებს საჭიროებს, მაგალითად, სწავლა, მსჯელობა და პრობლემის გადაჭრა. AI-ის აქვს პოტენციალი, გარდაქმნას სოფლის მეურნეობის სექტორი ეფექტურობის განვითარებით,

აგრიტექი და ხელოვნური ინტელექტი Read More »