ბლოგი

ტკიპა ფართოდ გავრცელებული ობობასნაირთა რიგის მცირე ზომის (0,1-იდან 30 მმ-მდე) ფეხსახსრიანი ცხოველია.  ბინადრობენ როგორც ხმელეთზე, …

ლურჯი მოცვი

ტრადიციულ სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირებამ ახალი, პერსპექტიული მიმართულება „AgriTech” წარმოშვა. აგრიტექი …

თანამედროვე ტექნოლოგიები მეთევზეობაში

დღეს, სასურსათო უსაფრთხოება გლობალურ პრობლემად სახელდება და აგრო სექტორის ყველა მიმართულება …

სამ წლიანი პროექტი „გაზრდილი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა და მომხმარებელთა ცნობიერება“ (CAPCA) დაფინანსებულია …

აგროვოლტაიკი – ახალი ტექნოლოგია აგროსექტორში

აგროვოლტაიკი, ცნობილი როგორც აგროფოტოვოლტაიკი ან მზის ენერგიის გაზიარება, ინოვაციურ მიდგომას წარმოადგენს, …

შესავალიაგრარული სექტორი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ძირითადიმიმართულებაა. მოსახლეობის ზრდასთან და ბუნებრივი რესურსებისკლებასთან …

აგრარული ტექნოლოგია, იგივე აგრიტექი სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სწრაფად ვითარდება. …

კვარტალური გამოცემა – 2022 წლის პირველი კვარტალი

ძროხის ჯიშები და სახეობები

ძროხა (Bos Taurus) ძროხა ძუძუმწოვართა კლასის, წყვილჩლიქიანთა რიგის, ღრუქალიანთა ოჯახისა და …

DCFTA-ის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს დღეს ეკონომიკის მინისტრის …

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის „ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე“  ფარგლებში,  სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში …

ჩაი ევროპის ბაზარზე (ექსპორტის გზამკვლევი)

სურსათის უვნებლობის და გარემოს დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი, სერტიფიცირებული ჩაის წილი …