საგრანტო კონკურსი სადემონსტრაცო ფერმების მშენებლობის წახალისების მიზნით

პროქტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში – SQIL” აცხადებს საგრანტო კონკურს სადემონსტრაცო ფერმების მშენებლობის წახალისების მიზნით. პროქტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში – SQIL” საგრანტო კონკურსის მიზანია სადემონსტრაციო, ინდუსტრიული სარძეო ფერმების მშენებლობის წახალისება SQIL პროექტის ფარგლებში შემუშავებელი 30, 50, 60 და 100 სულიანი თანამედროვე ფერმის ნახაზების გამოყენებით. ქვემოთ არსებულ ბმულებში მოცემულია შესაბამისი რაოდენობის საქონლის (30, […]

საგრანტო კონკურსი სადემონსტრაცო ფერმების მშენებლობის წახალისების მიზნით Read More »