გადმოწერა

სახელმძღვანელო თემაზე – მსხვილფეხა საქონლის ახურების გამოვლენა

სახელმძღვანელო თემაზე – მსხვილფეხა საქონლის ახურების გამოვლენა სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის და მიზნად ისახავს დაეხმაროს ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტებს და იმ ადამიანებს, ვისი პასუხისმგებლობაც არის საქონლის მაკეობაზე ზრუნვა, რეპროდუქციის მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში, აღწარმოების პრობლემების შემცირებაში და მერძეული ნახირის პროდუქტიულობის გაზრდაში.შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

სახელმძღვანელო თემაზე – მსხვილფეხა საქონლის ახურების გამოვლენა Read More »

ნაღების კარაქის ტექნოლოგია

სახელმძღვანელო თემაზე – ნაღების კარაქის ტექნოლოგია სახელმძღვანელო შექმნილია რძის პირველად წარმოებაში დასაქმებული ფერმერებისა და მცირე ზომის რძის გადამამუშავებელი საწარმოების ოსტატებისთვის მათი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით. შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

ნაღების კარაქის ტექნოლოგია Read More »

სახელმძღვანელო თემაზე – ბუნებრივი საძოვრების მდგრადი მართვა

სახელმძღვანელო თემაზე – ბუნებრივი საძოვრების მდგრადი მართვა სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის და მიზნად ისახავს დაეხმაროს ფერემებს საძოვრების შეფასებასა და სწორი მართვის უზრუნველყოფაში. მასში მოცემულია პრაქტიკული რჩევები და განმარტებულია ფერმერის მიერ განსახორცილებელი საქმიანობების მნიშვნელობა საძოვრების გაუმჯობესებისა და საქონლის ძოვების ორგანიზებისთვის. შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

სახელმძღვანელო თემაზე – ბუნებრივი საძოვრების მდგრადი მართვა Read More »

სახელმძღვანელო თემაზე – ხბოს გამოზრდა

სახელმძღვანელო თემაზე – ხბოს გამოზრდა სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის, რათა მათ დანერგონ ხბოების გამოზრდის საუკეთესო პრაქტიკები, შეამცირონ ხბოს გამოზრდისას არსებული დანაკარგები და გაზარდონ ფერმის პროდუქტიულობა. შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

სახელმძღვანელო თემაზე – ხბოს გამოზრდა Read More »

აღწარმოების სახელმძღვანელო

აღწარმოების სახელმძღვანელო რეპროდუქციის კალენდარი და მისი გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონლე ფერმერებს საშუალებას მისცემს ჩაინიშნოს პირუტყვის განაყოფიერების (დამაკების) დრო და ამის შემდეგ აკონტროლონ რეპროდუქციის სრული ციკლი, შემდეგ განაყოფიერებამდე, რაც გაუადვილებს მათ ფურების რეპროდუქციის და ლაქტაციის პროცესის მართვას. შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

აღწარმოების სახელმძღვანელო Read More »

სილოსის დამზადების სახელმძღვანელო მესაქონლე ფერმერთათვის

სილოსის დამზადების სახელმძღვანელო მესაქონლე ფერმერთათვის სახელმძღვანელო შექმნილია იმ საშუალო ზომის მესაქონლე ფერმერებისათვის, ვისაც სურს წამოიწყოს ან გააუმჯობესოს სილოსის წარმოება.  შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

სილოსის დამზადების სახელმძღვანელო მესაქონლე ფერმერთათვის Read More »

სახელმძღვანელო თემაზე სურსათის უვნებლობის საფრთხეები 

სახელმძღვანელო თემაზე სურსათის უვნებლობის საფრთხეები  სახელმძღვანელო შექმნილია იმ ბიზნესოპერატორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ, ან აპირებენ აწარმოონ ხორცი და ხორცპროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტები და სურთ გაეცნონ ამ კატეგორიის სურსათის საწარმოო პროცესის თითოეული ტექნოლოგიური ეტაპისთვის დამახასიათებელ საფრთხეებს. ამ საფრთხეების გამოწვევ მიზეზს/წყაროს, შესაბამის კონტროლის ზომებს და ამ საფრთხეების მიმართ მოქმედი ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონმდებლობას.  შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად

სახელმძღვანელო თემაზე სურსათის უვნებლობის საფრთხეები  Read More »

მეცხოველეობის ფერმებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება

მეცხოველეობის ფერმებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება სახელმძღვანელოს მიზანია, დაეხმაროს მესაქონლეობის ფერმერულ მეურნეობებს ფერმებში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, შექმნან და განახორციელონ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის ეფექტური პროგრამა. დანერგონ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კულტურა მთელ ორგანიზაციაში, ყოველდღიური პრაქტიკები შესაბამისობაში მოიყვანონ ეროვნულ კანონმდებლობასთან და დაუახლოვონ საერთაშორისო სტანდარტების. სახელმძღვანელო შედგენილია მიზნობრივი ჯგუფების ყველა (დამსაქმებელი, მფლობელი, მენეჯერი, დასაქმებული,

მეცხოველეობის ფერმებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება Read More »

მსხვილფეხა საქონლის ჩლიქების და რქების დამუშავება

მსხვილფეხა საქონლის ჩლიქების და რქების დამუშავება სახელმძღვანელო შექმნილია იმ ფერმერებისთვის, ვეტერინარებისთვის და ტექნიკოსებისთვის, რომლებიც აპირებენ განახორციელონ მსხვილფეხა საქონლის ჩლიქების და რქების დამუშავება. შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

მსხვილფეხა საქონლის ჩლიქების და რქების დამუშავება Read More »

სახელმძღვანელო თემაზე : წველის საუკეთესო პრაქტიკები და მობილური საწველი აპარატის მოხმარება

სახელმძღვანელო თემაზე : წველის საუკეთესო პრაქტიკები და მობილური საწველი აპარატის მოხმარება სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც გეგმავენ ხელით წველიდან გადავიდნენ მანქანურ წველაზე და დაინტერესებული არიან ნაკლები დანახარჯებით აწარმოონ მეტად უვნებელი და ხარისხიანი რძე. შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

სახელმძღვანელო თემაზე : წველის საუკეთესო პრაქტიკები და მობილური საწველი აპარატის მოხმარება Read More »