სახელმძღვანელო თემაზე - მოთხოვნები ვეტერინარული მომსახურების განმახორციელებელი ობიექტებისადმი

სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ანხორციელებენ, ან აპირებენ განახორცელონ ვეტერინარული მომსახურება და სურთ უკეთ  გაიცნონ ის საკანონმდებლო მოთხოვნები, რომელიც დღეისათვის არსებობს ვეტერინარულ კონტროლქვემდებარე ობიექტებისადმი (ვეტერინარული პრეპარატების საწარმო, ვეტერინარული პრეპარატების საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ობიექტი, ვეტერინარული სამკურნალო (კლინიკა), ცხოველთა თავშესაფარი, ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი (გრუმინგი), ცოცხალი ცხოველების რეალიზაციის განმახორციელებელი ბაზარი/ბაზრობები).

შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი