სახელმძღვანელო თემაზე – მსხვილფეხა საქონლის ახურების გამოვლენა სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის და მიზნად ისახავს დაეხმაროს ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტებს და იმ ადამიანებს, ვისი …

სახელმძღვანელო თემაზე – ნაღების კარაქის ტექნოლოგია სახელმძღვანელო შექმნილია რძის პირველად წარმოებაში დასაქმებული ფერმერებისა და მცირე ზომის რძის გადამამუშავებელი საწარმოების ოსტატებისთვის მათი ცნობიერების …

სახელმძღვანელო თემაზე – ბუნებრივი საძოვრების მდგრადი მართვა სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის და მიზნად ისახავს დაეხმაროს ფერემებს საძოვრების შეფასებასა და სწორი მართვის უზრუნველყოფაში. …

სახელმძღვანელო თემაზე – ხბოს გამოზრდა სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის, რათა მათ დანერგონ ხბოების გამოზრდის საუკეთესო პრაქტიკები, შეამცირონ ხბოს გამოზრდისას არსებული დანაკარგები და …

აღწარმოების სახელმძღვანელო რეპროდუქციის კალენდარი და მისი გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონლე ფერმერებს საშუალებას მისცემს ჩაინიშნოს პირუტყვის განაყოფიერების (დამაკების) დრო და ამის შემდეგ აკონტროლონ რეპროდუქციის …

სილოსის დამზადების სახელმძღვანელო მესაქონლე ფერმერთათვის სახელმძღვანელო შექმნილია იმ საშუალო ზომის მესაქონლე ფერმერებისათვის, ვისაც სურს წამოიწყოს ან გააუმჯობესოს სილოსის წარმოება.  შენიშვნა : სასწავლო …

სახელმძღვანელო თემაზე სურსათის უვნებლობის საფრთხეები  სახელმძღვანელო შექმნილია იმ ბიზნესოპერატორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ, ან აპირებენ აწარმოონ ხორცი და ხორცპროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტები და …

მეცხოველეობის ფერმებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და შრომის უსაფრთხოება სახელმძღვანელოს მიზანია, დაეხმაროს მესაქონლეობის ფერმერულ მეურნეობებს ფერმებში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, შექმნან და …

მსხვილფეხა საქონლის ჩლიქების და რქების დამუშავება სახელმძღვანელო შექმნილია იმ ფერმერებისთვის, ვეტერინარებისთვის და ტექნიკოსებისთვის, რომლებიც აპირებენ განახორციელონ მსხვილფეხა საქონლის ჩლიქების და რქების დამუშავება. …

სახელმძღვანელო თემაზე : წველის საუკეთესო პრაქტიკები და მობილური საწველი აპარატის მოხმარება სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც გეგმავენ ხელით წველიდან გადავიდნენ მანქანურ წველაზე …

სახელმძღვანელო თემაზე – იონჯის წარმოების სახელმძღვანელო სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ანხორციელებენ იონჯის წარმოებას, ან სურვილი აქვთ სამომავლოდ წამოიწყონ აღნიშნული საქმიანობა. სახელმძღვანელო …

სახელმძღვანელო თემაზე – მოთხოვნები ვეტერინარული მომსახურების განმახორციელებელი ობიექტებისადმი სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ანხორციელებენ, ან აპირებენ განახორცელონ ვეტერინარული მომსახურება და სურთ უკეთ  …

რძემჟავა პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც პროფესიული სასწავლებლებისსტუდენტებისათვის, ასევე, იმ ბიზნესოპერატორებისათვის, რომლებიც დასაქმებულნიარიან რძის პირველად წარმოებაში და ნედლი რძის წარმოებისა და …

ვექტორული დაავადებები სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან, ან აპირებენ ჩაერთონ მესაქონლეობის სექტორში, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ მსხვილფეხა საქონლის ძირითად ვექტორულ …

ნოველები მოზარდებისათვის ცხოველთა დაავადებების შესახებ ნოველები ცხოველთა დაავადებების შესახებ შექმნილია დაინტერესებული მოზარდებისათვის, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ საქონლის ზოგიერთ დაავადებებთან დაკავშირებულ საფრთხეებში, ასევე …

საქონლის მასტიტის სხვა არაგადამდები დაავადებები სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან, ან აპირებენ ჩაერთონ მესაქონლეობის სექტორში, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ საქონლის …

ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონლეობის სექტორში დასაქმებული ფერმერებისათვის სახელმძღვანელოს „ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონელობის სექტორში დასაქმებული ფერმერებისათვის“ მიზანია მეცხოველეობის, კერძოდ მესაქონლეობის სექტორში …

რაც-იოლი მერძეული ფურის საკვები ულუფის (რაციონის) გამომთვლელი ქართულ ენაზე შედგენილი პროგრამა „რაც-იოლი 1.1’’ კარგი საშუალებაა დამწყები და საშუალო ზომის ფერმერებისთვის და მარტივად …