რძემჟავა პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც პროფესიული სასწავლებლებისსტუდენტებისათვის, ასევე, იმ ბიზნესოპერატორებისათვის, რომლებიც დასაქმებულნიარიან რძის პირველად წარმოებაში და ნედლი რძის წარმოებისა და …

ვექტორული დაავადებები სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან, ან აპირებენ ჩაერთონ მესაქონლეობის სექტორში, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ მსხვილფეხა საქონლის ძირითად ვექტორულ …

ნოველები მოზარდებისათვის ცხოველთა დაავადებების შესახებ ნოველები ცხოველთა დაავადებების შესახებ შექმნილია დაინტერესებული მოზარდებისათვის, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ საქონლის ზოგიერთ დაავადებებთან დაკავშირებულ საფრთხეებში, ასევე …

საქონლის მასტიტის სხვა არაგადამდები დაავადებები სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან, ან აპირებენ ჩაერთონ მესაქონლეობის სექტორში, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ საქონლის …

ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონლეობის სექტორში დასაქმებული ფერმერებისათვის სახელმძღვანელოს „ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენების სახელმძღვანელო მესაქონელობის სექტორში დასაქმებული ფერმერებისათვის“ მიზანია მეცხოველეობის, კერძოდ მესაქონლეობის სექტორში …

რაც-იოლი მერძეული ფურის საკვები ულუფის (რაციონის) გამომთვლელი ქართულ ენაზე შედგენილი პროგრამა „რაც-იოლი 1.1’’ კარგი საშუალებაა დამწყები და საშუალო ზომის ფერმერებისთვის და მარტივად …

გზამკვლევი ცხოველური წარმოშობის სურსათთან/ცხოველის საკვებთან დაკავშირებული პირის საქმიანობის რეგისტრაციის მოთხოვნების და პროცედურების შესახებ გზამკვლევი „ცხოველური წარმოშობის სურსათთან/ცხოველის საკვებთან დაკავშირებული პირის საქმიანობის რეგისტრაციის …

როგორ ავაშენოთ მესაქონლეობის ფერმა სახელმძღვანელოს მიზანია მეცხოველეობის, კერძოდ მესაქონლეობის სექტორში დასაქმებული ფერმერებისათვის ინფორმაციის მიწოდება მერძეული და მეხორცული საქონლის თანამედროვე სადგომის ტიპების, შიდა …

რეკომენდაციები უვნებელი და ხარისხიანი ხორცის შესაძენად გზამკვლევი საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისათვის გზამკვლევი “რეკომენდაციები უვნებელი დახარისხიანი ხორცის შესაძენად“ მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისათვის საქონლის …

მსხვილფეხა საქონლის ხელოვნური განაყოფიერება და მასთან დაკავშირებული ფინანსური გათვლები სახელმძღვანელოს მიზანია, საქონლის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების მიწოდებით დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია, როგორც თავად …

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სასაკლაოში დასაქმებული ვეტერინარებისათვის არქივი მოიცავს ფაილებს : სასაკლაოს-სახელმძღვანელო-ნაწილი-1სასაკლაოს-სახელმძღვანელო-ნაწილი-2 შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

მერძეული ფერმის ფინანსურ/ეკონომიკური გამომთვლელი პროგრამა (FarmSim1.0) არქივი მოიცავს ფაილებს : FarmSim 1.0 – სახელმძღვანელოFarmSim 1.0 – Manual – ENG შენიშვნა : სასწავლო …

თანამედროვე სტილის მერძეული ფერმის მზა ნახაზები აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში – SQIL“ ფარგლებში შემუშავდა …

როგორ დავიცვათ ფერმა ძირითადი ქრონიკული დაავადებებისგან სახელმძღვანელო შექმნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან, ან აპირებენ ჩაერთონ მესაქონლეობის სექტორში, რათა ისინი უკეთ გაერკვნენ …

მერძეული ფურის საკვები ულუფის (რაციონის) გამომთხვლელი პროგრამის (რაც-იოლი 1.1) სახელმძღვანელო შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი

გზამკვლევი ცხოველური წარმოშობის სურსათთან/ცხოველის საკვებთან დაკავშირებული პირის საქმიანობის რეგისტრაციის მოთხოვნების და პროცედურების შესახებ გზამკვლევი „ცხოველური წარმოშობის სურსათთან/ცხოველის საკვებთან დაკავშირებული პირის საქმიანობის რეგისტრაციის …