ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხისთვის გთხოვთ დააკლიკოთ მიმოწერის ლოგოს ვებ გვერდის ქვედა მარჯვენა სივრცეში და დაიწყოთ მიმოწერა აგრობოტთან.

აგრობოტის ავტომატიზირებული სისტემის დახმარებით თქვენ შეძლებთ აგრო მიმართულებით სასურველ კითხვებზე პასუხის მიღებას.