მსხვილფეხა საქონლის ხელოვნური განაყოფიერება და მასთან დაკავშირებული ფინანსური გათვლები

სახელმძღვანელოს მიზანია, საქონლის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების მიწოდებით დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს ინფორმაცია, როგორც თავად ხელოვნური განაყოფიერების, ასევე მასთან დაკავშირებული ფინანსური გათვლების შესახებ. კერძოდ, ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო ინსტრუმენტების და მასალების დანახარჯებს, როგორც საწყის ინვესტიციას ძირითადი საშუალებების შესაძენად (სხვადასხვა ზომის დიუარი, თერმოსი, პისტოლეტი და სხვა), ასევე საბრუნავ ხარჯებს (სპერმა, თხევადი აზოტი, ხელთათმანები და სხვა), მომსახურების თვითღირებულების გამოთვლისა და საწყისი კაპიტალის ამოღების სავარაუდო ვადების შესახებ.

შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი