სახელმძღვანელო თემაზე - ბუნებრივი საძოვრების მდგრადი მართვა

სახელმძღვანელო შექმნილია მესაქონლე ფერმერებისათვის და მიზნად ისახავს დაეხმაროს ფერემებს საძოვრების შეფასებასა და სწორი მართვის უზრუნველყოფაში. მასში მოცემულია პრაქტიკული რჩევები და განმარტებულია ფერმერის მიერ განსახორცილებელი საქმიანობების მნიშვნელობა საძოვრების გაუმჯობესებისა და საქონლის ძოვების ორგანიზებისთვის.

შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი