რძემჟავა პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია

სახელმძღვანელო განკუთვნილია, როგორც პროფესიული სასწავლებლების
სტუდენტებისათვის, ასევე, იმ ბიზნესოპერატორებისათვის, რომლებიც დასაქმებულნი
არიან რძის პირველად წარმოებაში და ნედლი რძის წარმოებისა და რეალიზების გარდა,
შესაძლებლობები აქვთ თვითონვე გადაამუშავონ რძე – რძემჟავა პროდუქტებად.

შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი