რეკომენდაციები უვნებელი და ხარისხიანი ხორცის შესაძენად გზამკვლევი საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისათვის

გზამკვლევი “რეკომენდაციები უვნებელი დახარისხიანი ხორცის შესაძენად“ მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისათვის საქონლის ხორცის შეძენასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო, ვეტერინარული და ჰიგიენური ასპექტების გაცნობას.
შენიშვნა : სასწავლო მასალის გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ სახელი, გვარი, მობ ნომერი