აგრო

ტკიპების უარყოფითი ეფექტი და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები

ტკიპა ფართოდ გავრცელებული ობობასნაირთა რიგის მცირე ზომის (0,1-იდან 30 მმ-მდე) ფეხსახსრიანი ცხოველია.  ბინადრობენ როგორც ხმელეთზე, ისე ზღვასა და მტკნარ წყალში. მტაცებელი და მცენარეული ტკიპები ბინადრობენ ნიადაგში, ტყის საფენში, მცენარეებზე, ცხოველთა ბუდეებში; იქსოდური, არგასული და ზოგი გამაზოიდური ტკიპა ტრანსმისიული დაავადებების (ენცეფალტის, ციებ-ცხელების) გამომწვევთა გადამტანია; ბეღლის ანუ აკაროიდული ტკიპები სპობენ მარცვალს და სხვა პროდუქტებს; გალიანი, აბლაბუდიანი ტკიპები ზიანს აყენებენ მცენარეებს; მუნის […]

ტკიპების უარყოფითი ეფექტი და მათ მიერ გამოწვეული პრობლემები Read More »

აგრიტექ სტარტაპები და აგროსექტორის მომავალი

შესავალიაგრარული სექტორი კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ძირითადიმიმართულებაა. მოსახლეობის ზრდასთან და ბუნებრივი რესურსებისკლებასთან ერთად, აუცილებელი გახდა ინოვაციური გადაწყვეტილებებისპოვნა და დანერგვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდისა დაგარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით. სწორედ აქ ჩნდება აგრიტექმიმართულებით სტარტაპები, რომლებიც იყენებენ თანამედროვე და ციფრულტექნოლოგიებს, სოფლის მეურნეობაში რევოლუციის მოსახდენად. ამ ბლოგშიჩვენ შემოგთავაზებთ ყველაზე პერსპექტიულ აგრიტექ სტარტაპებსსაერთაშორისო დონეზე, რომლებიც სრულიად ცვლიან ტრადიციულ სექტორს. Bowery FarmingBowery

აგრიტექ სტარტაპები და აგროსექტორის მომავალი Read More »

აგრიტექი და ხელოვნური ინტელექტი

აგრარული ტექნოლოგია, იგივე აგრიტექი სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სწრაფად ვითარდება. აგრიტექის ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური, გამორჩეული და მნიშვნელოვანი მხარე ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენებაა. AI გულისხმობს კომპიუტერული სისტემების განვითარებას, რათა მათ შეასრულონ ისეთი დავალებები, რომლებიც, როგორც წესი, ადამიანის ინტელექტუალურ უნარებს საჭიროებს, მაგალითად, სწავლა, მსჯელობა და პრობლემის გადაჭრა. AI-ის აქვს პოტენციალი, გარდაქმნას სოფლის მეურნეობის სექტორი ეფექტურობის განვითარებით,

აგრიტექი და ხელოვნური ინტელექტი Read More »