თანამედროვე ტექნოლოგიები მეთევზეობაში

დღეს, სასურსათო უსაფრთხოება გლობალურ პრობლემად სახელდება და აგრო სექტორის ყველა მიმართულება სასურსათო უზრუნველყოფისთვის მნიშვნელოვანია. ინტერესი ცილოვანი პროდუქტების წარმოების მიზნით სულ უფრო მატულობს, ამიტომ მეთევზოების ტექნოლოგიურ ჭრილში მიმოხილვა სიახლეს წარმოადგენს. მეთევზეობა ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დარგია აგროსექტორში, განსაკუთრებით კი მდგრადი მიმართულებები: აკვაკულტურა, შუალედური პროდუქტის წარმოება და პროცესში ტექნოლოგიური და ინოვაციური მეთოდების გამოყენება. მეთევზეობის განვითარებისთვის საჭიროა წყალქვეშა […]

თანამედროვე ტექნოლოგიები მეთევზეობაში Read More »